Προκοννησιακά ιστορικά -Ε. Βαλσάμης&Ν.Σ.Λαμπαδαρίδης

Βαλσάμης, Ευστράτιος Ευμ., Προκοννησιακά ιστορικά (Μελέτη ιστορική των εν τη Προποντίδι νήσων της Προκοννησιακής παροικίας) Ευστρ. Ε. Βαλσάμη συνεργασία Νικ. Σ. Λαμπαδαρίδου, μετά προλόγου Μανουήλ Ιω. ΓΓια ανάγνωση :
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/e/6/8/metadata-7f0d60c613931f6bd681b70496513e3e_1282550905.tkl&do=136832_w.pdf&lang=en&pageno=1&pagestart=1&width=841&height=595&maxpage=125
Για κατέβασμα:
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CF%82&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=term&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&ioffset=1&old_offset=51&display_mode=detail&ioffset=1&offset=3&number=1&keep_number=10&old_offset=1&search_help=detail

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου